Alles wat u moet weten over ergotherapie

Ergotherapie is een paramedische discipline. De belangrijkste functie van ergotherapie is dat mensen worden geholpen met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Deze dagelijkse activiteiten zijn niet meer te doen voor personen vanwege lichamelijke of psychische beperkingen. Een ergotherapeut kan dan de oplossing bieden.

De term ergotherapie is afkomstig uit het Grieks. Het woord ergon betekent namelijk werk of handeling. Vroeger stond deze vorm van therapie dan ook beter bekend als arbeidstherapie, maar tegenwoordig wordt vooral de term ergotherapie veelvuldig gebruikt.

Belemmeringen in het dagelijks leven

Ergotherapie kan een oplossing bieden voor een verscheidenheid aan klachten. Het zijn vooral dagelijkse activiteiten van personen. Onder deze activiteiten vallen bijvoorbeeld wassen, aankleden of andere huishoudelijke taken. Ook belemmeringen in de vrijetijdsbesteding zoals tuinieren en schrijven vallen onder klachten die kunnen worden verholpen met ergotherapeut Amersfoort.

De therapeut kijkt samen met de patiënt naar de belangrijkste problemen. Hierbij wordt gekeken naar de persoon zelf, maar ook naar de omgeving. Onder omgeving wordt bijvoorbeeld de leefomgeving en de woning van de persoon verstaan. Verder wordt ook  gekeken naar de soort activiteit.

Doelen van de behandeling

De ergotherapeut is belangrijk om de dagelijkse activiteiten weer uitvoerbaar te maken. Om dit te bewerkstelligen wordt er gebruik gemaakt van het oefenen van vaardigheden of door het adviseren van hulpmiddelen. Hulpmiddelen waaraan kan worden gedacht zijn bijvoorbeeld en speciaal soort bestek waardoor eten en koken vergemakkelijkt kan worden. De ergotherapeut kan ook samen kijken naar andere mogelijkheden om de problemen op te lossen zoals aanpassingen in het huis of op het werk.

Voor de behandeling kan er gekeken worden naar verschillende doelstellingen van de behandeling: de lange termijn doelstelling en de korte termijn doelstelling. Met de lange termijndoelstelling wordt gekeken wat de patiënt bereikt wil hebben na een jaar of aan het einde van de behandeling. Onder de korte termijn doelstelling vallen vaardigheden die nodig zijn om uiteindelijk de lange termijn doelstelling mogelijk te maken.

Ergotherapie in Nederland

In Nederland zijn er verschillende groepen actief binnen de ergotherapie. Ergotherapeuten zijn vooral werkzaam in ziekenhuizen, revalidatiecentra en verzorgingstehuizen.

Een ergotherapeut is een beschermde titel, waarvoor een vierjarige hbo-opleiding benodigd is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *